Duyurular
Haberler

Amaçlar :

Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif açılardan gelişimlerine katkıda bulunmak, beraber proje üretme kültürüne önayak olmak suretiyle, öğrenciler arasında işbirliği imkanlarını geliştirmek ve iletişimi gerçekleştirmek.

Faaliyetler :

Sempozyum, konferans, panel, söyleşi gibi akademik; yurtiçi ve yurtdışı gezi, toplantı, yarışma, piknik gibi kültürel; konser, tiyatro, resim gibi sanatsal; çeşitli spor branşlarında yarışma ve turnuva gibi sportif faaliyetler düzenlenmesi; yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle ve öğrenci topluluklarıyla işbirliği yapılması; faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması için bülten-dergi yayınlanması.

 

Etkinlikler
...